Kategori Arşivleri: Blog

İslamın İnanç Esasları Nelerdir?

İmanla başlayan ve amelle devam eden İslamın temel esasları, Allah-u Teala’nın birliğine dayanan, Rasulullah (sav)’in kulluk modeli ile ihya edilen İslam dininin temelidir. İslam dininin temelini iman oluşturur. İslam düşünce ve inancın temelini oluşturan iman, ibadet ve amelden önce gelir. İslam’ın temel esasları, kişinin itikadını belirler. Bu temel esaslar Kuran ve Sünnet ışığında belirlenmiştir. Dört […]